Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị và từng cán bộ, đảng viên

Thứ bảy, 20/05/2023 06:36
Sáng 19-5, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết dự và trao Huy hiệu Đảng tại Đảng ủy Khối các cơ quan TP nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2023).
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đủ tiêu chuẩn.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đủ tiêu chuẩn.

Tại hội nghị, Đảng ủy Khối các cơ quan TP tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho 10 đảng viên đủ tiêu chuẩn đang sinh hoạt tại các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối. Trong đó, có 2 đảng viên 75 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên 55 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên 40 năm tuổi Đảng và 5 đảng viên 30 năm tuổi Đảng; tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Chúc mừng các đảng viên nhận huy hiệu Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng mong muốn với bề dày kinh nghiệm, các đảng viên tiếp tục phát huy, đóng góp, cống hiến vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nói chung và Đà Nẵng nói riêng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng ghi nhận biểu dương các cá nhân và tập thể Đảng ủy Khối đã triển khai, chỉ đạo lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, bài bản và khá tích cực Nghị quyết số 35-NQ/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

Liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là nhiệm vụ sống còn của Đảng ta hiện nay. Đây cũng là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị và từng cán bộ, đảng viên. “Việc tiếp cận, sử dụng Internet và mạng xã hội là quyền và nhu cầu chính đáng của mọi người dân, trong đó bao gồm đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, trên không gian mạng, bên cạnh những thông tin chính thống, tích cực là sự xuất hiện các luồng thông tin xấu độc. Vì vậy, các cấp ủy Đảng cần triển khai đến từng đảng viên các quy định trách nhiệm của từng đảng viên trong sử dụng internet; gắn với trách nhiệm nêu gương người đứng đầu, tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên.

Các tổ chức cơ sở Đảng nghiên cứu các văn bản chỉ đạo để cụ thể hóa thành những sản phẩm cụ thể, thực hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và thành phố”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu.

l Quận ủy Liên Chiểu vừa tổ chức trao huy hiệu Đảng đợt 19-5 cho 71 đảng viên đủ tiêu chuẩn. Trong đó, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 17 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 13 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và 36 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng. Dịp này, Quận ủy Liên Chiểu cũng tổ chức kết nạp Đảng cho 7 học sinh, sinh viên.

T.H