Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận 2 phi dự án viện trợ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Thứ năm, 13/06/2024 13:46

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành các quyết định phê duyệt tiếp nhận phi dự án Viện trợ hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) và phi dự án Trang thiết bị nâng cao năng lực chẩn đoán, giám sát vi khuẩn kháng kháng sinh tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Hai phi dự án viện trợ có tổng giá trị hơn 29 tỷ đồng hướng tới hỗ trợ hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân tại thành phố và khu vực miền Trung. Việc đầu tư các thiết bị cũng góp phần giảm thiểu sự gián đoạn trong chụp mạch số hóa xóa nền, nâng cao năng lực chẩn đoán và giám sát vi khuẩn kháng kháng sinh. Thành phố giao Bệnh viện Đà Nẵng chủ trì, trực tiếp quản lý về mọi mặt khi tiếp nhận phi dự án, giám sát quá trình tiếp nhận, đảm bảo chất lượng hàng hóa viện trợ.

Đông A