Biểu dương điển hình người cao tuổi trong phong trào toàn dân BVANTQ

Thứ năm, 20/10/2022 15:40
Công an tỉnh Quảng Ngãi ngày 19-10 phối hợp với Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) giai đoạn 2016 - 2021.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình phối hợp, lực lượng Công an và Hội Người cao tuổi các cấp ở Quảng Ngãi đã tổ chức 107 cuộc tuyên truyền vận động hội viên nâng cao cảnh giác, chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch với hơn 51.500 hội viên tham gia; tổ chức 126 cuộc tuyên truyền về Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, Chương trình hành động phòng, chống ma túy với 28.289 người cao tuổi tham gia. Toàn tỉnh có 28.295 người cao tuổi tham gia Tổ an ninh nhân dân, bảo vệ dân phố; 12.500 người cao tuổi tham gia Tổ hòa giải; 6.500 hội viên người cao tuổi tham gia công tác xã hội; 1.281 người cao tuổi có uy tín trong các dân tộc thiểu số... Người cao tuổi tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh. Trong 5 năm qua có 151 cơ sở Hội đạt danh hiệu "Tuổi cao - Gương sáng". Hội người cao tuổi ở các địa phương phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể xây dựng 348 mô hình, nhân rộng 1.097 mô hình...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn ghi nhận và nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tích mà Công an tỉnh và Hội Người cao tuổi các cấp đã đạt được; đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở và nhân dân tiếp tục nâng cao nhận thức phong trào Toàn dân BVANTQ, từ đó đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân về lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, xây dựng phong trào Người cao tuổi tích cực tham gia công tác giữ gìn an ninh, trật tự…

Dịp này, UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 10 cá nhân; Ban đại diện Hội Người cao tuổi tặng Giấy khen cho 12 cá nhân; Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Toàn dân BVANTQ.

Q.N