Biểu dương người lao động tích cực bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ ba, 07/11/2023 08:45
Chiều 6-11, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) giai đoạn 2018-2023. Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Trần Quý Trường - Phó Cục trưởng Cục xây dựng phong trào TDBVANTQ (Bộ Công an) dự hội nghị.
Đại tá Nguyễn Thành Long – Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân.
Phó Chủ tịch tỉnh Hồ Quang Bửu tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trên cơ sở Quy chế phối hợp, lực lượng Công an và LĐLĐ tỉnh các cấp tăng cường tuyên truyền, vận động CNVCLĐ thực hiện tốt phong trào “2 giữ về ANTT” tại cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn lao động và phòng cháy, chữa cháy. Song song với đó, hai đơn vị thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình “Tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ ANTT” tại các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục. Đến nay, hai đơn vị đã phối hợp xây dựng, nhân rộng 12 loại với 281 mô hình. Một số mô hình đang phát huy hiệu quả tốt, như: “Tổ tự quản Khu nhà trọ công nhân”, “Liên kết bảo vệ ANTT”, “Đội công nhân xung kích bảo đảm ANTT”... Thông qua các mô hình, CNVCLĐ và đoàn viên Công Đoàn đã cung cấp cho lực lượng Công an hơn 500 thông tin có giá trị liên quan đến ANTT.

Tại Hội nghị, ông Phan Xuân Quang - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đánh giá, qua 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp, lực lượng Công an cùng tổ chức Công Đoàn từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong tổ chức thực hiện các nội dung, kế hoạch đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền, vận động được hai ngành chú trọng với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo đoàn viên Công Đoàn, CNVCLĐ tham gia. Phong trào TDBVANTQ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua đã có những bước phát triển mới, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp Công Đoàn và CNVCLĐ trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội, giữ vững ANTT trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục. Nhiều mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về ANTT được xây dựng và nhân rộng. Công tác xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt tham gia bảo vệ ANTT được quan tâm. Nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả đã được các cấp Công Đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện. Sự phối hợp chặt chẽ giữa hai ngành đã kịp thời xử lý các vụ việc liên quan đến ANTT mới phát sinh, nhất là nạn tín dụng đen, trộm cắp trong các khu nhà trọ công nhân.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2023-2028.

Định hướng công tác phối hợp trong thời gian đến đạt hiệu quả hơn, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng đề nghị, lực lượng hai ngành khẩn trương kiểm tra, đánh giá, có giải pháp phù hợp để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế; tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Cùng với đó, thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung những nội dung công tác phối hợp giữa hai ngành đảm bảo phù hợp với tình hình, thực tế của từng đơn vị, địa phương. Song song, tập trung kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động của các mô hình, lực lượng tham gia bảo đảm ANTT ở cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục để có định hướng xây dựng, củng cố, đảm bảo chất lượng, hoạt động hiệu quả…

Đại tá Nguyễn Thành Long – Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân; Bộ Công an tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 7 cá nhân; LĐLĐ tỉnh tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 2 cá nhân đạt thành tích trong phong trào TDBVANTQ.

Cũng tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh và ông Phan Xuân Quang - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2023-2028.

Lê Vương