Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Thứ bảy, 20/04/2024 06:15
Ngày 19-4-2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét, đánh giá vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ LĐ-TB và XH nhiệm kỳ 2011 – 2016, nhiệm kỳ 2016 – 2021, và các cá nhân có liên quan gồm đồng chí Đào Ngọc Dung- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB và XH; Đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền- nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ- TB và XH; Đồng chí Huỳnh Văn Tí- nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ LĐ- TB và XH; xem xét,đánh giá vi phạm của một số đảng viên tại Đảng bộ các tỉnh Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước và các đồng chí: Lê Viết Chữ- nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Phạm Hoàng Anh- Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Doãn Hữu Long- nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk; Đặng Gia Dũng- nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông; Ma Ly Phước- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của tổ chức đảng và các cá nhân nêu trên; theo Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách đồng chí Đào Ngọc Dung; Cảnh cáo các đồng chí: Phạm Thị Hải Chuyền, Huỳnh Văn Tí và báo cáo, đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Lê Viết Chữ; Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo Ban cán sự đảng Bộ LĐ- TB và XH nhiệm kỳ 2011 - 2016; Khiển trách Ban cán sự LĐ- TB và XH nhiệm kỳ 2016 - 2021; Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí: Phạm Hoàng Anh, Doãn Hữu Long, Đặng Gia Dũng, Ma Ly Phước.

Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

Theo TTXVN