Bộ Giao thông Vận tải giải ngân khoảng 17.200 tỷ đồng

Thứ tư, 29/06/2022 20:31
Ông Nguyễn Danh Huy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Đầu tư (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết đến hết tháng 6-2022, các đơn vị trực thuộc bộ đã giải ngân khoảng 17.200 tỷ đồng, đạt 39,8% kế hoạch giao chi tiết và đạt 34,2% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo ông Huy, năm 2022, Bộ Giao thông Vận tải được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước tổng số 50.328 tỷ đồng, bao gồm 4.877 tỷ đồng vốn nước ngoài và 45.451 tỷ đồng vốn trong nước. Đến nay, Bộ Giao thông Vận tải đã phân bổ chi tiết cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tổng số 45.343 tỷ đồng, đạt 90,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đánh giá công tác giải ngân gặp khó khăn trong quý đầu tiên của năm nay, ông Huy cho rằng từ tháng 3-2022 đến nay, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cùng các cơ quan, đơn vị ngành giao thông đã nỗ lực, đưa kết quả giải ngân luôn cao hơn mức giải ngân trung bình của cả nước từ 5-7%.

P.V