Bổ sung khu công nghiệp hỗ trợ khu công nghệ cao Đà Nẵng vào quy hoạch

Thứ bảy, 06/02/2021 06:55

Tại Công văn số 158/TTg-CN, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Cụ thể, Thủ tướng đồng ý điều chỉnh giảm diện tích Khu Công nghiệp Hòa Nhơn tại xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang từ 393,57 ha xuống 360,59 ha; bổ sung khu công nghiệp hỗ trợ khu công nghệ cao Đà Nẵng với quy mô diện tích là 58,531 ha vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp.

Việc điều chỉnh diện tích các Khu Công nghiệp Hòa Cầm, Khu Công nghiệp Hòa Ninh và Khu Công nghiệp Hòa Cầm - giai đoạn 2 thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Đà Nẵng và thực hiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 11 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22-5-2018 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế.

Ngoài các khu công nghiệp đã được điều chỉnh nêu trên, các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng tại Quyết định số 555/TTg-CN ngày 18-4-2017 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.

C.P