Bộ trưởng Tô Lâm giải trình về những tồn tại trong quản lý an ninh mạng

Thứ bảy, 05/11/2022 09:24
Tại phiên chất vấn sáng 4-11, giải trình trước Quốc hội, Đại tướng Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nêu 5 nhóm vấn đề tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng hiện nay. Đó là các nhóm vấn đề liên quan đến hành lang pháp lý, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an ninh mạng chưa hoàn thiện quan hệ phối hợp giữa các bộ, ban, ngành, các địa phương, các tổ chức chính trị xã hội còn chưa đi vào thực chất mà nặng về hình thức, trong đó có tình trạng khoán trắng nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng cho các cơ quan chuyên trách. Công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm còn chưa hiệu quả, chưa triệt để, kịp thời. Phần lớn các nền tảng dịch vụ, công ty mạng xã hội, ứng dụng công nghệ của các doanh nghiệp nước ngoài hiện không có pháp nhân, không có văn phòng đại diện của các doanh nghiệp Việt Nam để triển khai các biện pháp quản lý, phối hợp. Còn nhiều sơ hở trong quản lý các loại hình dịch vụ, lĩnh vực tiềm ẩn những nguy cơ tội phạm.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nêu 5 nhóm vấn đề tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng hiện nay.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nêu 5 nhóm vấn đề tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng hiện nay.

Từ các tồn tại, hạn chế trên, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, trước mắt cần tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đang được Việt Nam thực hiện hiện nay để nâng cao hiệu quả quản lý, khắc phục triệt để các hạn chế. Theo đó,phải tham mưu đẩy mạnh các hoạt động của Ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng quốc gia, hoàn thiện cơ chế liên ngành để giải quyết những vấn đề thực tiễn một cách linh hoạt, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Tập trung tham mưu để hoàn thiện hành lang pháp lý trên lĩnh vực an ninh mạng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn của Nhà nước về vấn đề an ninh mạng.

Cùng với đó, nâng cao trình độ năng lực và đầu tư, trang bị công cụ, phương tiện nghiệp vụ hiện đại cho lực lượng an ninh mạng; tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế, tranh thủ học hỏi kinh nghiệm bảo đảm vấn đề an ninh mạng từ các quốc gia trên thế giới để vận dụng tại Việt Nam.

Liên quan đến tình trạng thu thập, mua bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, tình trạng này đang diễn ra rất phức tạp. Để giải quyết hiệu quả tình trạng này, Bộ Công an kiến nghị thực hiện nhiều giải pháp, bao gồm đẩy nhanh quá trình hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế chính sách đặc thù bảo vệ an ninh, an toàn thông tin mạng. Các ban, bộ, ngành, các địa phương chủ động đầu tư hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, kiểm soát chặt chẽ quy trình bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công nghệ lưu trữ thông tin, dữ liệu cai nghiện. Xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin, an ninh dữ liệu. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trên lĩnh vực an ninh mạng, an ninh dữ liệu. mở rộng quan hệ hợp tác với các quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực bảo mật an ninh mạng trên thế giới.

Giải trình nội dung đại biểu nêu xung quanh công tác xây dựng, kết nối, chia sẻ, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, hiện nay, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã chính thức kết nối, chia sẻ thông tin với cơ sở dữ liệu chuyên ngành của 12 bộ, ngành, 4 doanh nghiệp nhà nước và Ủy ban nhân dân 15 địa phương. Tuy nhiên, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia dân cư với các bộ, ngành, địa phương còn gặp khó khăn do hạ tầng công nghệ thông tin của nhiều bộ, ngành, địa phương chưa bảo đảm, thiếu đồng bộ, chưa có hệ thống để kết nối, chưa triển khai đầy đủ các phương án đảm bảo an toàn thông tin. Nhiều bộ, ngành, địa phương chưa số hóa dữ liệu, quy trình phục vụ cho triển khai thủ tục hành chính trên môi trường điện tử… Do vậy, mặc dù đã kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhưng kết quả khai thác còn rất hạn chế.
Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, thời gian tới, Bộ Công an sẽ cùng với các đơn vị, bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát, kết nối cơ sở dữ liệu này để phục vụ nhân dân.

TTXVN