Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền cho cán bộ cơ sở

Thứ sáu, 22/09/2023 07:39
Trong 2 ngày 20 và 21-9, Sở TT&TT tỉnh Quảng Nam tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền cho 100 cán bộ cơ sở.

Đây là một trong những nội dung nâng cao chất lượng truyền thông, giảm nghèo thông tin nằm trong Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025. Tại đợt tập huấn, các học viên được nghe báo cáo và triển khai các nội dung giảm nghèo về thông tin; hướng dẫn cách khai thác đề tài, xử lý thông tin và kỹ năng viết tin, bài, biên soạn và khai thác thông tin trên báo chí và mạng xã hội; tiếp cận công nghệ để quản lý, vận hành thiết bị kỹ thuật… Qua đó, học viên sẽ nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở nhằm thúc đẩy, đưa những thông tin thiết thực nhất đến người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

TH. HÀ