Bồi dưỡng kỹ năng xử lý thông tin, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái cho 180 đoàn viên, thanh niên

Thứ hai, 11/07/2022 13:22
Thành Đoàn Đà Nẵng vừa tổ chức tập huấn “Công tác Ban Chỉ đạo 35, Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội” năm 2022 cho 180 đoàn viên, thanh niên là thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ TP Đà Nẵng, các thành viên trong Ban Chỉ đạo 35 cấp bộ Đoàn thành phố và đội hình cộng tác viên dư luận xã hội của 27 đơn vị.

Tại buổi tập huấn, các học viên được nghe Thạc sĩ Phạm Đi - giảng viên Học viện Chính trị khu vực III báo cáo các nội dung chuyên đề về nghiệp vụ tuyên truyền miệng; nghiệp vụ điều tra dư luận xã hội, nghiệp vụ đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của kẻ thù trong tình hình hiện nay; kỹ năng nắm bắt định hướng dư luận xã hội, xử lý tình huống có vấn đề trong công tác tư tưởng và điểm nóng ở cơ sở…

Vinh Mai