Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ hội quần chúng

Thứ tư, 21/04/2021 10:00

Đà Nẵng – Ngày 20-4, Ban Dân vận Thành ủy tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác dân vận cho các hội quần chúng trên địa bàn thành phố. Tại Hội nghị, có hơn 100 cán bộ các hội quần chúng trên địa bàn thành phố và 7 quận huyện, tập trung nghiên cứu sâu xung quanh các chuyên đề về “Công tác dân vận trong tình hình mới”, “Thông tin về tình hình biển đảo”, “Thực trạng tình hình tổ chức và hoạt động hiện nay của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ”. Thông qua lớp tập huấn, giúp đội ngũ cán bộ bổ sung kiến thức, nâng cao nhận thức về lý luận chính trị và kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ để vận dụng vào thực tiễn, góp phần quan trọng đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, tiếp thu những quan điểm, chủ trương của nhà nước về công tác dân vận, nâng cao phương pháp chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức thực hiện hệ thống chính trị địa phương; đồng thời, các cán bộ hội quần chúng trao đổi những cách làm hay, những bài học kinh nghiệm, nhất là các mô hình “Dân vận khéo” tại địa phương để vận dụng, học tập sáng tạo. Từ đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới.

Diệu Huyền