Các vũ trường tại Đà Nẵng được phép mở cửa trở lại

Thứ bảy, 30/04/2022 08:44
Chiều 29-4, UBND TP Đà Nẵng ban hành Công văn số 2364/UBND-KGVX về việc mở lại hoạt động kinh doanh vũ trường. Theo đó, UBND TP thống nhất cho phép hoạt động kinh doanh vũ trường hoạt động trở lại theo đề nghị của Sở Văn hóa - Thể thao và Sở Y tế.

UBND TP yêu cầu các cơ sở kinh doanh loại hình dịch vụ vũ trường có phương án phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định; giao Sở Y tế chỉ đạo cơ quan y tế địa phương hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch đối với cơ sở kinh doanh hoạt động vũ trường; hỗ trợ, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; Sở Văn hóa - Thể thao có trách nhiệm phối hợp với UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động vũ trường trên địa bàn thành phố, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định….

UBND TP cũng đề nghị Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo lực lượng Công an các cấp phối hợp với UBND các quận, huyện, xã, phường thường xuyên kiểm tra thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở kinh doanh hoạt động vũ trường; có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Như vậy, tính đến thời điểm này, Đà Nẵng đã cho phép tất cả các hoạt động kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn mở cửa trở lại. Trước đó, sau khi tình hình dịch bệnh COVID-19 dần được kiểm soát, TP Đà Nẵng đã cho phép các hoạt động karaoke, massage, bar… hoạt động trở lại.

Phi Nông