Cái khó ló cái... lo!

Thứ ba, 21/02/2023 14:04
- Lo lắng chi mà nặng lòng rứa Hai Quảng Trị?
Rác thải sinh hoạt tập kết về bãi chờ xử lý.
Rác thải sinh hoạt tập kết về bãi chờ xử lý.

- Là vấn đề ô nhiễm môi trường ở quê Hai đây nè.

- Chẳng phải năm vừa qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị không xảy ra sự cố về môi trường. Tỉnh luôn chủ động giám sát, theo dõi các nguồn thải, các khu vực có thể xảy ra sự cố... Đặc biệt, 38/48 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cũng đã được xử lý triệt để rồi mà.

- Điều đáng nói là phần lớn các cơ sở gây ô nhiễm môi trường chậm thực hiện xử lý thuộc đối tượng công ích (chợ, bãi rác, lò giết mổ gia súc tập trung), bởi ngân sách địa phương còn hạn hẹp nên rất khó thực hiện xử lý triệt để. Nhìn rộng ra nhiều vấn đề khác cũng “khát” kinh phí lắm.

- Điểm sơ sơ cho bà con biết được không?

- Theo Sở TN-MT tỉnh Quảng Trị, hiện trên địa bàn tỉnh đã xử lý được 25/59 kho thuốc BVTV tồn lưu, góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Nhưng đối với các điểm còn lại, tỉnh cũng đã lập các dự án xử lý ô nhiễm, nhưng do tổng mức đầu tư dự án khá lớn, trong khi đó ngân sách địa phương còn hạn hẹp và một số dự án chưa được Trung ương bố trí vốn nên chưa thể triển khai thực hiện. Cũng do khó khăn về nguồn kinh phí nên hiện nay hầu hết các cụm công nghiệp trên địa bàn đều chưa được đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung, quan trắc tự động. Việc quy hoạch các bãi chôn lấp chất thải rắn đáp ứng nhu cầu thực tế của địa phương…

- Theo NXD, việc thiếu kinh phí thì làm chi cũng khó nên các bộ, ngành quan tâm tăng cường hỗ trợ kinh phí, giúp địa phương giải quyết dứt điểm vấn đề môi trường tại các cơ sở công ích. Đồng thời với đó là tăng cường giám sát, kiểm tra, theo dõi.

N.X.D