Cán bộ Văn phòng cấp ủy phải luôn bám sát quy chế làm việc, chương trình hành động hàng năm

Thứ ba, 01/11/2022 14:36
Ngày 1-11, Văn phòng Thành ủy (VPTU) tổ chức hội nghị đánh giá tình hình hoạt động của Văn phòng cấp ủy (VPCU), văn phòng các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy giai đoạn 2020-2022.Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự và phát biểu tại hội nghị.
VPTU tặng giấy khen cho 9 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác văn phòng cấp ủy
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của hệ thống VPCU trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu VPTU triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sắp tới, như: Công tác tham mưu; thông tin, ứng dụng CNTT vào cơ quan Đảng; thư từ tiếp dân; văn thư lưu trữ, cơ yếu; công tác quản lý tài chính, tài sản của Đảng... Phó Bí thư Thường trực lưu ý, VPTU phải xây dựng quy chế phối hợp đồng bộ với những đơn vị có liên quan để tổ chức tốt các công tác văn thư, lưu trữ, bảo mật, không để lộ tài liệu, thông tin văn bản mật ra ngoài dưới mọi hình thức. Lực lượng cán bộ tham mưu tổng hợp phải nắm bắt được thông tin kịp thời, thông suốt, chính xác để giúp cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo tốt công việc thực hiện tại VPCU các cấp; đặc biệt, cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu mạnh, hợp lý để bộ máy VPCU hoạt động có hiệu quả hơn.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phó Bí thư Thường trực nhắc lại lời Bác hồ từng căn dặn, đó là: Công tác văn phòng rất quan trọng, đặc biệt là giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo quyết định công việc không đúng. Nên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. “Thời gian tới, với khối lượng công việc ngày càng lớn, yêu cầu công việc ngày càng cao, càng nhiều áp lực, tôi yêu cầu cán bộ VPCU các cấp phải luôn bám sát quy chế làm việc, chương trình hành động hàng năm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao” – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý. Đồng thời, đề nghị cán bộ VPCU nâng cao chất lượng công tác tham mưu, vì đây là công việc quan trọng nhất. Quy chế làm việc, chương trình công tác cũng vậy, phải đặc biệt lưu ý, nhất quyêt không được buông lỏng quản lý. Về công tác tham mưu phải trọn đúng, chọn trúng công việc để có sự lãnh đạo chỉ đạo, kịp thời, nhất là vai trò của người đứng đầu các cấp. Công tác văn thư, lưu trữ phải đầu tư nhiều hơn, tránh lộ lọt bí mật nhà nước, phải đặt công tác bảo mật tài liệu lên hàng đầu…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết tặng bằng khen cho Văn phòng Thành ủy

Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy trao kỷ niệm chương của Văn phòng Ban chấp hành Trung ương Đảng cho cá nhân

Trong gần 03 năm qua, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của thường trực, ban thường vụ cấp ủy, sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan, địa phương, đơn vị, văn phòng cấp ủy của thành phố đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả khá quan trọng. Chất lượng công tác tham mưu, giúp việc không ngừng được nâng cao theo hướng chuyên nghiệp, chuyên môn và chuyên sâu. Đặc biệt, đã phối hợp tham mưu tổ chức thành công đại hội và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; chủ động tham mưu giúp cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy chỉ đạo toàn diện và triển khai nhiều chủ trương, đề án quan trọng về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, khôi phục, phát triển KT-XH sau đại dịch COVID-19, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững theo Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

VPTU tặng giấy khen cho 9 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác văn phòng cấp ủy

Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, VPTU đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thành lập Tổ Công tác tham mưu chuyên sâu cho Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, đến nay đã tham mưu gần 40 đề án, báo cáo chuyên đề trên các lĩnh vực, nhất là phát triển kinh tế, hoạt động du lịch, quản lý ngân sách, văn hóa, xã hội, quy hoạch, đô thị, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường... qua đó, ngày càng khẳng định được chức năng tham mưu tổng hợp của văn phòng cấp Ủy.

Từ tháng 10-2020 đến nay, VPTU đã tham gia xây dựng, văn bản hóa 11 nghị quyết, 19 chỉ thị, 18 chương trình, 89 kế hoạch, 340 kết luận, 369 thông báo, 2.471 công văn, 1.848 phiếu chuyển; chuẩn bị nội dung, tài liệu và phục vụ chu đáo 24 buổi làm việc của Ban Thường vụ Thành ủy với các đoàn kiểm tra, giám sát, khảo sát của các cơ quan Trung ương; 16 Hội nghị Thành ủy; 124 buổi làm việc của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy với các địa phương, cơ quan, đơn vị; 29 cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy; 88 phiên hội ý, 38 buổi kiểm tra thực tế và 35 buổi tiếp ngoại giao quốc tế của Thường trực Thành ủy.

Công tác tập huấn, hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ tiếp tục được quan tâm thực hiện, trong đó VPTU đã tổ chức 16 hội nghị tập huấn. Đặc biệt, tháng 11-2021, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức lớp tập huấn với 10 chuyên đề chuyên sâu, toàn diện về công tác văn phòng cấp ủy theo hình thức trực tuyến từ các cơ quan thành phố đến quận, huyện và 56 phường, xã, cấp chứng chỉ cho 190 học viên. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng CNTT; quản lý tài chính, tài sản; văn thư, lưu trữ; quản trị, phục vụ, lễ tân, khánh tiết cũng đạt nhiều kết quả tốt.

Đáng chú ý, 100% các văn bản, tài liệu chính thức có nội dung không mật được ký số, xử lý, gửi, nhận trên mạng máy tính; 100% cán bộ, công chức xử lý, trao đổi công việc trên mạng máy tính thông qua hệ thống Egov và mail công vụ; 100% các văn kiện, tài liệu được số hoá kịp thời và đưa vào khai thác trên mạng máy tính theo quy định; 100% các cơ quan, đơn vị triển khai cơ sở dữ liệu mục lục hỗ sơ kho lưu trữ điện tử nhằm phục vụ khai thác, tra cứu sử dụng; triển khai hệ thống thông tin quản lý phòng họp không giấy cấp thành phố, quận, huyện. Đến nay, VPTU đã hoàn thành số hóa tài liệu, đã chỉnh lý tại kho lưu trữ Thành ủy từ năm 1975 đến năm 2018 với trên 62.000 trang tài liệu và nhập vào phần mềm số hóa trên 53.263 trang...

Tại hội nghị, Văn phòng Ban chấp hành Trung ương Đảng đã trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn phòng cấp ủy cho 3 đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp ván phòng Thành ủy; Thành ủy Đà Nẵng tặng bằng khen cho văn phòng thành ủy; VPTU tặng giấy khen cho 9 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác văn phòng cấp ủy, giai đoạn 2020-2022.

Công Hạnh