Cần chuyển tư duy nông nghiệp đơn thuần sang kinh tế nông nghiệp, hội nhập sâu rộng

Thứ tư, 28/11/2018 07:38

Dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, sáng 27-11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Ban Kinh tế Trung ương và các bộ, ngành đã tiến hành tổng kết Nghị quyết 26 (Nghị quyết về tam nông) một cách bài bản. Chỉ rõ bên cạnh thành công chung vẫn còn nhiều tồn tại cần lưu ý, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, cả hệ thống chính trị cần thống nhất việc giải quyết nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ chung, nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, tự lực, tự chủ, tự cường của nông dân trong nền kinh tế hội nhập; giải quyết đồng bộ các vấn đề gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, khắc phục sự tự ti, ỷ lại của một bộ phận nông dân. Đây chính là quan điểm chiến lược cần tiếp tục khẳng định trong thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đảng, Nhà nước cần sát cánh,  để làm cuộc cách mạng trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cần chuyển tư duy nông nghiệp đơn thuần sang kinh tế nông nghiệp và hội nhập sâu rộng; cần nhận diện cơ hội và thách thức để nhận diện định hướng chiến lược; khắc phục những tồn tại, yếu kém trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn, để tiếp tục phát triển, nhất là trong thời đại kỷ nguyên số của Cách mạng công nghiệp 4.0... - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu, các bộ, ngành, địa phương cần có giải pháp khắc phục nền sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, để đáp ứng nhu cầu mới, nguồn lực mới trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, hội nhập với tư duy mạnh mẽ; chủ động khắc phục, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu; tập trung sản xuất nông nghiệp sạch, coi đây là định hướng quan trọng cần thống nhất từ trung ương đến địa phương để người dân yên tâm sử dụng; rà soát các cơ chế, chính sách, pháp luật, tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp như: cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh mạnh mẽ hơn.

Tại hội nghị, tham luận của các đại biểu đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, đại diện các đại sứ quán, tổ chức quốc tế đã góp phần làm rõ hơn tình hình triển khai, kết quả, thành tựu thực tế khi thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 (khóa X); chia sẻ kinh nghiệm với cách nhìn khách quan, mới mẻ nhằm sáng tỏ tiềm năng, mở ra nhiều cơ hội mới thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững tại Việt Nam trong tương lai.

HẠNH PHÚC