Cần hoàn thiện nhiều!

Thứ sáu, 07/10/2022 12:51
- Hoàn thiện việc gì rứa Hai Quảng Trị?
Một phiên tòa trực tuyến cấp huyện ở Quảng Trị chỉ có 1 màn hình ti-vi ở điểm cầu trung tâm và 2 camera ở cả hai điểm cầu.
Một phiên tòa trực tuyến cấp huyện ở Quảng Trị chỉ có 1 màn hình ti-vi ở điểm cầu trung tâm và 2 camera ở cả hai điểm cầu.

- Đó là vấn đề cơ sở vật chất phục vụ cho các phiên tòa xét xử trực tuyến đó NXD.

- Hai Quảng Trị đã dự khán phiên tòa xét xử trực tuyến mô chưa?

- Có rồi chớ. Từ tháng 8-2022, TAND tỉnh Quảng Trị bắt đầu tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến đầu tiên và đến nay tòa án hai cấp đã thực hiện nhiều phiên xét xử hình thức tương tự. Hoạt động điều hành phiên tòa của HĐXX đảm bảo liên tục, đảm bảo các nguyên tắc tố tụng. Thấy hay, nhiều cái lợi đó nờ, nhưng…

- Nhưng chuyện chi, Hai Quảng Trị chia sẻ coi?

- Được dịp hỏi thì nói luôn đây. Nếu như TAND cấp tỉnh gần như đáp ứng đầy đủ về phương tiện, thiết bị hiện đại, chất lượng kết nối để phiên tòa không bị gián đoạn, đường truyền giữa các điểm cầu đảm bảo ổn định thì tòa cấp huyện một số nơi vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Đối chiếu với Quyết định 50/QĐ-TANDTC 2022 ban hành hướng dẫn về trang bị, lắp đặt thiết bị phục vụ tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến phòng xử án tòa các cấp thì vẫn còn thiếu, khó khăn nhiều, cần đầu tư, trang bị thêm.

- Hai Quảng Trị nói rõ hơn đi?

- Theo hướng dẫn, thiết bị hiển thị hình ảnh có 3 ti-vi, gồm 1 ti-vi loại 85 và 2 ti-vi loại 75. Về camera, yêu cầu có 4 camera. Mới tính chừng nớ thôi đã thấy thiếu lắm rồi. Có nơi điểm cầu trung tâm chỉ có 1 màn hình, 1 camera.

- NXD nhận thấy, xét xử trực tuyến đang là xu thế chung nhưng đây là vấn đề mới, khó khăn về cơ sở vật chất là điều không tránh khỏi. Do đó, muốn đạt hiệu quả nhất thì phải có đầu tư, trang cấp thiết bị đồng bộ và hy vọng những khó khăn trên sớm được tháo gỡ. Nhất là cần đầu tư xây dựng phòng xét xử trực tuyến ở tòa cấp huyện.

N.X.D