Chậm chi trả kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo

Chủ nhật, 13/12/2020 16:37

Đã gần hết năm 2020, tuy nhiên đến nay, tỉnh Gia Lai vẫn chưa cấp đủ kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo trên địa bàn theo quy định tại Thông tư 190/2014/TT-BTC ngày 11-12-2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội.

Theo Kết luận thanh tra số 154 ngày 8-10-2020 của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh Gia Lai chưa cấp đủ kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo. Cụ thể, tỉnh chưa chi trả hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo thuộc các huyện Chư Păh, Đăk Pơ, Krông Pa và Đăk Đoa trong quý III, IV/2018; các huyện Đức Cơ, Chư Pưh, Kông Chro và Chư Prông trong quý IV/2018 với tổng số tiền hơn 5,3 tỷ đồng.

Cùng với đó, tỉnh Gia Lai chưa thực hiện điều chỉnh mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo (theo quy định tại Điều 6, Thông tư 190/2014/TT-BTC) khi giá tiền điện sinh hoạt thay đổi, vẫn áp dụng mức 49.000 đồng/tháng (theo quy định từ tháng 1/2018 đến tháng 3/2019, mức hỗ trợ là 51.000 đồng/tháng) dẫn đến việc hỗ trợ tiền điện còn thiếu trong năm 2019 đối với các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh là hơn 1,7 tỷ đồng.

Trước những sai phạm trên, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai cần kiểm điểm rút kinh nghiệm, khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm nghèo tại địa phương; chỉ đạo Sở Tài chính kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân để xảy ra thiếu sót, có biện pháp xử lý phù hợp.

Trao đổi về vấn đề này, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai Nguyễn Anh Dũng cho biết, trong quá trình quyết toán năm 2019, một số biểu mẫu còn thiếu, phải bổ sung một số chính sách của người dân. Ngoài ra tiêu chí hộ nghèo có sự thay đổi, cụ thể trước kia hộ nghèo tính theo thu nhập, hiện chuyển sang hộ nghèo đa chiều, các huyện đang tổng hợp lại danh sách nên có chậm trễ trong việc chi trả.

Quang Thái