Chấm dứt hoạt động chợ đêm Sơn Trà

Thứ tư, 27/03/2024 10:45
Ngày 26-3, UBND Q.Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết, đã ra quyết định số 75 về việc chấm dứt hoạt động chợ đêm Sơn Trà tại phường An Hải Tây.

Theo đó, từ ngày 1-7-2024, các hộ tiểu thương kinh doanh sẽ hoàn thành việc chấm dứt hoạt động tại chợ đêm Sơn Trà. Cty Cổ Phần DHTC Đa Năng sẽ thực hiện việc nộp phí sử dụng lòng đường, vỉa hè, thực hiện nghĩa vụ nộp phạt, chậm nộp phí sử dụng lòng đường, vỉa hè tại chợ đêm Sơn Trà theo đúng quy định của hợp đồng số 06/20218 và phụ lục hợp đồng số 10/2023 giữa Phòng Kinh tế quận Sơn Trà với Cty Cổ phần DHTC Đa Năng. Cty phải thực hiện di dời toàn bộ tài sản, vật tư, trang thiết bị trả lại vỉa hè và lòng đường Mai Hắc Đế, Lý Nam Đế cho địa phương trong vòng 10 ngày, đồng thời thực hiện thông báo đến tất cả tiểu thương chợ đêm Sơn Trà và các đơn vị có liên quan về thời hạn chấm dứt phụ lục hợp đồng số 10/2023 (kèm theo hợp đồng số 06/2018).

L.A.T