Chấm thi "Mô hình học cụ, vật chất huấn luyện" tại Liên Chiểu

Thứ sáu, 01/03/2024 07:00
Ban chỉ huy Quân sự (CHQS) quận Liên Chiểu ngày 29-2 cho hay, Ban Giám khảo Bộ CHQS TP Đà Nẵng vừa tiến hành chấm thi "Mô hình học cụ, vật chất huấn luyện" và kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024 tại Liên Chiểu.
Ban Giám khảo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng chấm thi "Mô hình học cụ, vật chất huấn luyện" tại Liên Chiểu.
Ban Giám khảo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng chấm thi "Mô hình học cụ, vật chất huấn luyện" tại Liên Chiểu.

Bám sát mệnh lệnh của Thủ trưởng Bộ CHQS TP, Đảng ủy, Ban CHQS quận Liên Chiểu đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị và tham gia Hội thi "Mô hình học cụ, vật chất huấn luyện" năm 2024; xây dựng Kế hoạch tham gia Hội thi; triển khai làm tốt công tác sơn sửa, làm mới vật chất, mô hình học cụ huấn luyện của quận, phường với kinh phí đầu tư gần 120 triệu đồng và trên 200 ngày công bộ đội. Số lượng, chất lượng mô hình học cụ, vật chất huấn luyện thực hiện theo đúng các hướng dẫn, quy định của cấp trên.

Tập trung chấm, kiểm tra về số lượng, chất lượng theo từng danh mục đã xác định kết hợp kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện năm 2024, Ban Giám khảo đánh giá mô hình học cụ, vật chất huấn luyện, thao trường, bãi tập, trang trí cổ động để tổ chức ra quân huấn luyện năm 2024 đạt kết quả tốt và đảm bảo an toàn về mọi mặt.

Công Hạnh- Đ. Phương