Chấn chỉnh công tác tiếp nhận nguồn tin về tội phạm và cập nhật vào phần mềm

Thứ sáu, 26/05/2023 07:10
Ngày 25-5, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả; chấn chỉnh công tác tiếp nhận, phân loại cập nhật tố giác, tin báo về tội phạm vào phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC) của Công an các phường, xã, Đồn Công an (gọi chung là Công an cấp xã) trên địa bàn TP Đà Nẵng. Đại tá Nguyễn Văn Tăng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì hội nghị.
Đại tá Nguyễn Văn Tăng chủ trì hội nghị.
Đại tá Nguyễn Văn Tăng chủ trì hội nghị.

Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Bộ Công an về triển khai thực hiện cập nhật nguồn tin về tội phạm vào phần mềm CSDLQG về DC của Công an cấp xã, Công an TP Đà Nẵng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức quán triệt, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Từ cuối năm 2021 đến nay, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã tham mưu tổ chức 3 đợt tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ; từ năm 2022 đến nay đã tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra về công tác tiếp nhận, phân loại, xác minh sơ bộ nguồn tin về tội phạm và cập nhật vào phần mềm. Theo báo cáo, từ tháng 12-2021 đến nay, Công an cấp xã trên địa bàn TP đã tiếp nhận, phân loại, nhập 1.839 tin vào phần mềm CSDLQG về DC.

Bên cạnh các phần việc đã thực hiện, với vai trò là cơ quan tham mưu, theo dõi, Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã phát hiện một số tồn tài, khuyết điểm trong quá trình thực hiện của Công an cấp xã, kịp thời tham mưu chấn chỉnh, hạn chế xảy ra tình trạng quá hạn xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia ý kiến, nêu rõ một số khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và biện pháp để thực hiện tốt việc tiếp nhận, cập nhật tố giá, tin báo về tội phạm vào phần mềm CSDLQG về DC.

Cũng tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Tăng thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao thưởng cho Công an các đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác chiến đấu thời gian qua.

M.V