Chất lượng môi trường trên địa bàn quận Sơn Trà có nhiều chuyển biến tích cực

Thứ bảy, 09/03/2024 09:15
Ngày 8-3, UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên trên địa bàn quận giai đoạn 2021-2025. Hội nghị cũng đã tuyên dương, khen thưởng, tặng giấy khen của Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho 14 tập thể, 14 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án.

Các đoàn viên quận Sơn Trà tham gia vào chương trình dọn sạch tại địa phương.
Các đoàn viên quận Sơn Trà tham gia vào chương trình dọn sạch tại địa phương.

Qua 2 năm thực hiện Đề án, chất lượng môi trường trên địa bàn quận Sơn Trà đã có nhiều chuyển biến tích cực, mang tính đột phá theo định hướng, chỉ đạo của Quận ủy và Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – thành phố Môi trường”. Người dân chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, phản ánh các thông tin liên quan đến môi trường qua các kênh thông tin, mạng xã hội, thể hiện quyền và nghĩa vụ trong công tác bảo vệ môi trường ở địa phương; vệ sinh môi trường được cải hiện rõ nét; các điểm thường phát sinh ô nhiễm về rác thải được xử lý kịp thời và giảm dần về số điểm, tần suất tái nhiễm. Công tác thu gom rác thải, quản lý rác thải được chú trọng, đặc biệt là phân loại rác, chống rác thải nhựa, thu gom rác cồng kềnh, xà bần, chưa phát hiện tình trạng nước thải xả trực tiếp vào môi trường trái phép. Đặc biệt, quận đã tổ chức 19 hoạt động đổi rác tái chế lấy quà để góp phần tuyên truyền về giá trị của rác tái chế. Tổng lượng rác thu tái chế thu gom được từ các hoạt động đổi rác lấy quà, các điểm tập kết rác tái chế trong khu dân cư và các hộ gia đình 2022-2023 là 984,663kg nhựa, 29,812kg kim loại, 90,545kg giấy.

Ông Nguyễn Hoàng Việt - Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết, thời gian đến quận sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tại “Đề án Nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên trên địa bàn quận Sơn Trà giai đoạn 2021-2025”, tập trung vào: Tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn về bảo vệ môi trường, phân loại rác, chống rác thải nhựa cho học sinh, hội đoàn thể và người dân ở các khu dân cư, triển khai phân loại rác, chống rác thải nhựa, đẩy mạnh kết nối các cơ sở đại lý phế liệu với cơ sở tái chế để thu mua rác thải nhựa giá trị thấp, đảm bảo vệ sinh môi trường, kịp thời xử lý các điểm ô nhiễm môi trường, khối lượng và chất lượng vệ sinh đô thị, thu gom rác, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về bảo vệ môi trường. Đặc biệt, sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ về quản lý, kiểm tra, giám sát vệ sinh môi trường tại khu vực Âu thuyền Thọ Quang.

Lê Anh Tuấn