Chia sẻ kinh nghiệm tư vấn tâm lý học đường tại các cơ sở giáo dục

Thứ sáu, 19/05/2023 07:49
Ngày 18-5, Bộ GD-ĐT tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm về triển khai công tác xã hội, tư vấn tâm lý học đường tại các cơ sở giáo dục” nhằm nâng cao kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xã hội trường học và tư vấn tâm lý học đường tại các cơ sở giáo dục; tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiêu biểu về triển khai công tác xã hội trường học và tư vấn tâm lý học đường tại các cơ sở giáo dục.

Phát biểu tại Hội thảo, quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên Trần Văn Đạt cho biết: Trường học là nơi học sinh dành khá nhiều thời gian hàng ngày và cũng là môi trường có ảnh hưởng nhiều đến khả năng phát triển của các em. Tuy nhiên, học sinh trong các trường học ở Việt Nam đã và đang phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp, đa dạng, ảnh hưởng lớn tới việc học tập và quyền của các em... Cũng theo ông Trần Văn Đạt, mặc dù đã được quan tâm, triển khai sâu rộng nhưng công tác xã hội, tư vấn tâm lý học đường còn gặp những khó khăn liên quan đến chỉ đạo, nguồn lực triển khai, nhân sự thực hiện, cơ chế phù hợp…

Tại Hội thảo, đại biểu đến từ các địa phương, viện nghiên cứu, nhà trường đã học tập kinh nghiệm thực tế một số mô hình tiêu biểu đồng thời trao đổi kinh nghiệm, đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp về triển khai công tác xã hội và tư vấn tâm lý học đường tại các cơ sở giáo dục ở Việt Nam xung quanh các vấn đề như: Đội ngũ chuyên trách và kiêm nhiệm; mô hình triển khai; chế độ, chính sách hỗ trợ; các văn bản, quy định hiện hành; nội dung, hình thức thực hiện, can thiệp.

V. Hà