Chờ hoài vì ai?

Thứ sáu, 30/10/2020 10:52

- Việc rà soát quy hoạch, cấp phép, quản lý quảng cáo ngoài trời ở Đà Nẵng cho phù hợp với quy định hiện hành khi nào mới xong vậy Tư "văn xã"?

- Cái này triển khai lâu rồi nhưng khi nào xong thì vẫn chờ! Bởi còn liên quan tới trách nhiệm của một doanh nghiệp.

- Cụ thể thế nào, Tư nói rõ hơn được không?

- Là vầy, đầu năm 2017, TP có quyết định quy hoạch quảng cáo ngoài trời, theo đó 102 bảng quảng cáo giữ nguyên, 118 bảng điều chỉnh kích thước vì lớn vượt quá quy định (hoàn thành trước năm 2018) và 80 bảng tháo dỡ vì không phù hợp vị trí (hoàn thành trước năm 2020). Tuy nhiên, sau đó TP lại cho phép gia hạn việc điều chỉnh và tháo dỡ các bảng không phù hợp vị trí quy hoạch đến cuối năm 2020.

- Vậy còn liên quan tới trách nhiệm doanh nghiệp thì sao?

- Chẳng là, năm 2013, TP thực hiện xã hội hóa dự án đường hoa Bạch Đằng, giao cho Cty VietArt OOH thực hiện đổi lại việc doanh nghiệp được khai thác một số vị trí quảng cáo ngoài trời. Năm 2017 khi tiến hành Đề án quy hoạch quảng cáo ngoài trời, TP đã thuê đơn vị thẩm định chi phí liên quan đến Cty VietArt OOH hơn 21,7 tỷ đồng. Căn cứ kết quả thẩm định trên, Sở Văn hóa và Thể thao đã có văn bản báo cáo cách tính nghĩa vụ thực hiện cam kết của Cty VietArt OOH trong 10 năm. Tuy nhiên, phía Cty chưa thống nhất với cách tính của cơ quan chức năng và tiếp tục giải trình.

- Như vậy vẫn chưa thống nhất được trách nhiệm của TP và Cty VietArt OOH? Phải có giải pháp dứt điểm chứ không lẽ doanh nghiệp cứ không thống nhất thì đề án quy hoạch quảng cáo ngoài trời cứ phải chờ?

- NXD yên tâm, Thường trực HĐND TP đã yêu cầu phải giải quyết dứt điểm việc đánh giá trách nhiệm của Cty VietArt OOH với TP trong năm 2020 rồi. Như vậy đề án quy hoạch quảng cáo ngoài trời, điều chỉnh những bất cập trong việc cấp phép, quản lý quảng cáo, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định hiện hành sẽ sớm được thực hiện thôi.

- Mong sao đề án sớm triển khai để chấn chỉnh tình trạng quảng cáo, rao vặt sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị đồng thời phân cấp rõ trách nhiệm của địa phương trong cấp phép, quản lý quảng cáo.

N.X.D