Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam

Thứ tư, 27/07/2022 10:29
Sáng nay (27-7), đoàn công tác Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệlàm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam. Về phía tỉnh Quảng Nam, các ông: Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tiếp đoàn.
Ông Hoàng Thanh Tùng - Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt tay lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh Quảng Nam.

Báo cáo với đoàn công tác của Chủ tịch Quốc hội về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam cho biết, tính đến cuối tháng 6-2022, toàn Đảng bộ tỉnh có 22 đảng bộ trực thuộc (18 đảng bộ huyện, thị xã, thành phố và 4 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy). Có 1.157 tổ chức cơ sở đảng (gồm 389 đảng bộ cơ sở, 768 chi bộ cơ sở, 2 đảng bộ bộ phận); 3.351 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 70.825 đảng viên.

Chủ tịch Quốc hội tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam.

Thời gian qua, Tỉnh ủy và các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XXII của Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh. Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 07-CTr/TU, ngày 30/6/2021 thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chương trình hành động số 01-CTr/TU, ngày 04/12/2020 về thực hiện Nghị quyết Đại hội XXII của Đảng bộ tỉnh bảo đảm bám sát các quan điểm chỉ đạo, định hướng phát triển, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 14 Nghị quyết, 3 Kết luận chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời, đã chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp thành các chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện.

Ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam báo cáo một số nội dung với đoàn công tác.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh quan tâm đổi mới phương pháp công tác, lề lối làm việc; tăng cường vai trò hạt nhân lãnh đạo và sự nêu gương, quyết tâm, quyết liệt, chủ động, sáng tạo, khát vọng vươn lên, tạo chuyển biến đồng bộ, rõ nét trên tất cả các lĩnh vực.

Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp được phát huy; thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, doanh nghiệp. Đổi mới quy trình ban hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận theo hướng ngắn gọn, thiết thực, rõ việc, rõ trách nhiệm. Thành lập, kiện toàn các Ban Chỉ đạo, Tổ công tác để theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận đã ban hành.

“Với sự sâu sát, quyết liệt và đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, đã khơi dậy mạnh mẽ ý chí quyết tâm, quyết liệt, tinh thần trách nhiệm và khát vọng phát triển trong các cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh, tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025”- ông Phan Việt Cường đánh giá.

Quang cảnh buổi làm việc sáng nay.

Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, năm 2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,04%; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt hơn 102.000 tỷ đồng (theo giá hiện hành). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh là 23.773 tỷ đồng, đạt 123% so với dự toán; trong đó, thu nội địa là 19.563 tỷ đồng, đạt 122% so với dự toán; thu xuất nhập khẩu là 4.124 tỷ đồng, đạt 123% so với dự toán; điều tiết về ngân sách Trung ương trên 2.126 tỷ đồng. An sinh xã hội, phúc lợi xã hội được quan tâm, đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng chế độ, chính sách cho các đối tượng theo quy định; đời sống nhân dân tiếp tục được chăm lo, cải thiện. Đặc biệt, cuối năm 2021, tỉnh đã tổ chức thành công các hoạt động và Lễ kỷ niệm 550 năm danh xưng Quảng Nam để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, trước sự bùng phát mạnh của dịch Covid-19 đợt thứ tư; song, cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đã kiên cường vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, thực hiện tốt Chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và triển khai nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Tình hình kinh tế - xã hội có những tín hiệu hết sức khả quan: Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 18.681 tỷ đồng, bằng 78,8% dự toán Trung ương giao, tăng 43,6% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa đạt hơn 13.600 tỷ đồng, bằng 71,6% so với dự toán năm, tăng 30,5%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 5.081 tỷ đồng, đạt 108% dự toán năm. Dự báo khả năng thu ngân sách nhà nước đảm bảo hoàn thành dự toán năm và có khả năng vượt kế hoạch đề ra.

Ông Hoàng Thanh Tùng - Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, ông Phan Việt Cường kiến nghị với đoàn công tác 7 nội dung quan trọng, cụ thể:

1. Trong tháng 3-2022, Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và cho chủ trương đối với một số đề xuất, kiến nghị về lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam (Thông báo kết luận số 135/TB-VPCP, ngày 06/5/2022 của Văn phòng Chính phủ). Kính đề nghị Quốc hội quan tâm, ủng hộ về cơ chế, chính sách và tạo điều kiện để tỉnh Quảng Nam phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương xây dựng, triển khai thực hiện các đề án, dự án đã được thống nhất chủ trương (Đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai gắn với Khu phi thuế quan Tam Quang; Khu phức hợp giáo dục đại học theo tiêu chuẩn quốc tế và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án Làng Đại học thuộc Đại học Đà Nẵng).

2. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 đã được Đại hội XIII của Đảng đã xác định “Phát huy hiệu quả các hành lang kinh tế Đông - Tây” của Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. Để phát huy hiệu quả các hành lang kinh tế Đông - Tây; kính đề nghị Trung ương sớm quan tâm, bố trí nguồn lực đầu tư nâng cấp các tuyến Quốc lộ:

- Tuyến Quốc lộ 14B đoạn qua tỉnh Quảng Nam (42km) để đồng bộ với thành phố Đà Nẵng, quy hoạch 4 làn xe với tổng dự trù kinh phí đầu tư là 1.872 tỷ đồng.

- Tuyến Quốc lộ 14G đoạn qua tỉnh Quảng Nam (41km), quy hoạch 4 làn xe với tổng dự trù kinh phí đầu tư là 1.600 tỷ đồng.

- Tuyến Quốc lộ 14D (74km), quy hoạch 4 làn xe với tổng dự trù kinh phí đầu tư là 2.500 tỷ đồng.

- Một số tuyến đường Quốc lộ khác, như: 14H, 40B, 24C cần quan tâm đầu tư nâng cấp.

3. Hiện nay, tỉnh Quảng Nam đang triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề về xây dựng và phát triển đô thị loại I trực thuộc tỉnh; tuy nhiên, nếu chỉ tính riêng đô thị Tam Kỳ với quy mô diện tích và dân số như hiện nay thì đến năm 2030 vẫn không đạt tiêu chí về diện tích và dân số; vì vậy, kính đề nghị Trung ương cho chủ trương thực hiện sáp nhập một số đơn vị cấp huyện liên vùng với thành phố Tam Kỳ để xây dựng đô thị Tam Kỳ đảm bảo tiêu chí đô thị loại I theo quy định.

4. Kính đề nghị Quốc hội khi xây dựng mới các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ NSNN cần đánh giá phù hợp với tình hình thực tế và khả năng huy động các nguồn thu vào NSNN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn đến để giao dự toán thu, tỷ lệ điều tiết ngân sách phù hợp, tạo điều kiện cho địa phương hoàn thành chỉ tiêu thu, đảm bảo ổn định nhiệm vụ chi. Đồng thời, điều chỉnh tỷ lệ nguồn vượt thu của địa phương theo hướng trích 50% cho công tác cải cách tiền lương; 50% cho công tác đầu tư phát triển của địa phương.

5. Hiện nay, công tác tuyển dụng cán bộ cho khu vực miền núi gặp nhiều khó khăn. Kính đề nghị Trung ương có cơ chế xét tuyển hoặc thi tuyển riêng dành cho cán bộ là người dân tộc thiểu số để tạo nguồn cán bộ ổn định, lâu dài cho khu vực miền núi; đồng thời, có chính sách hỗ trợ cho cán bộ làm việc tại khu vực này để thu hút, động viên cán bộ yên tâm công tác.

6. Theo kế hoạch của tỉnh, trong giai đoạn 2022 - 2029 sẽ đầu tư xây dựng 204 trụ sở làm việc công an cấp xã, với tổng kinh phí dự kiến là 858 tỷ đồng và đến năm 2035 hoàn thành việc đầu tư xây dựng, nâng cấp 219 trụ sở làm việc của ban chỉ huy quân sự cấp xã, với tổng kinh phí dự kiến là 888 tỷ đồng. Trong điều kiện nguồn vốn đầu tư công của tỉnh còn nhiều khó khăn. Kính đề nghị Trung ương quan tâm hỗ trợ 50% kinh phí để tỉnh đầu tư xây dựng trụ sở làm việc công an cấp xã và trụ sở làm việc của ban chỉ huy quân sự cấp xã.

7. Kính đề nghị Trung ương cho chủ trương xây dựng Đền thờ Vua Hùng và các chí sĩ yêu nước khu vực miền Trung - Tây Nguyên tại Quảng Nam.

TRẦN TÂN