Công an Đà Nẵng hoàn thành 4 lớp tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật và kiểm tra bắn đạn thật năm 2024

Chủ nhật, 07/04/2024 08:33
Ngày 6-4, đợt tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật và kiểm tra bắn đạn thật súng quân dụng năm 2024 của Công an TP Đà Nẵng kết thúc đạt các yêu cầu đề ra theo đúng tinh thần chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

Các lớp tập huấn năm nay được tổ chức trong tháng 3 và tháng 4. Trong đó có 2 lớp dành cho cán bộ lãnh đạo công an các phòng nghiệp vụ, các quận huyện (từ ngày 4-3 đến 14-3) và 2 lớp dành cho CBCS làm công tác điều lệnh kiêm nhiệm, chỉ huy Công an phường, xã (từ 15-3 đến 6-4).

CBCS các lớp tập huấn thực hiện tốt nội dung bắn đạn thật
Thới tiết bất lợi với nắng nóng kéo dài nhưng CBCS đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung hoàn thành tốt các nội dung, chương trình tập huấn

Tham gia lớp tập huấn, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương, CBCS được phổ biến các thông tư của Bộ CA về điều lệnh, quân sự, võ thuật; thực hành về điều lệnh đội ngũ; nghi lễ CAND; một số động tác kỹ thuật cơ bản của võ thuật CAND. Cùng với đó, được giới thiệu một số loại vũ khí quân dụng, cấu tạo các loại đạn; tập huấn cách sử dụng, bảo quản và quy tắc bắn súng ngắn, súng tiểu liên; quy trình, quy định kiểm tra bắn đạn thật và một số bài bắn súng quân dụng.

Kiểm tra theo tốp để đảm bảo từng CBCS hiểu và thực hành tốt các nội dung về điều lệnh đội ngũ

Đại tá Trần Đình Liên - Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng khẳng định, việc huấn luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Dù thời tiết nắng nóng kéo dài nhưng CBCS đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung hoàn thành tốt các nội dung, chương trình tập huấn theo Kế hoạch của Giám đốc công an thành phố đề ra.

Kiểm tra bắn đạn thật

Theo Đại tá Trần Đình Liên, nhận thức vai trò quan trọng của công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật trong CAND, trong những năm qua Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật cả về phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công tác tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc chấp hành điều lệnh và tổ chức huấn luyện quân sự, võ thuật.

Công tác huấn luyện, tập huấn, kiểm tra cho mỗi CBCS được tổ chức đúng quy định, đạt hiệu quả đã góp phần đảm bảo cho công tác điều lệnh CAND sát hợp với thực tiễn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, tư thế, lễ tiết tác phong, ứng xử có văn hóa của cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng Công an TP Đà Nẵng.

CBCS các lớp tập huấn thực hiện tốt nội dung bắn đạn thật

Đây là các lớp tập huấn thực hiện theo Thông tư số 27/2020/TT-BCA của Bộ CA và Kế hoạch số 19/KH-CATP-PX03 của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND năm 2024. Theo đánh giá, 4 lớp tập huấn hoàn thành yêu cầu đề ra. Lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương, CBCS làm công tác điều lệnh kiêm nhiệm, chỉ huy Công an phường, xã lĩnh hội tốt các nội dung để phổ biến lại cho đơn vị mình, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đông A