Công an Đắk Nông phát động cao điểm 90 ngày, đêm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật cư trú

Thứ năm, 06/10/2022 14:08
Ngày 6/10, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Lễ phát động cao điểm 90 ngày, đêm triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai Luật quy định của Luật cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ. Đại tá Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.
Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh và Trưởng Công an các huyện, thành phố ký cam kết trước sự chứng kiến của Ban Giám đốc Công an tỉnh
Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh chủ trì lễ phát động

Tham gia buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh; lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ Công an tỉnh đến tận Công an cơ sở..

Công an Đắk Nông quyết tâm bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật cư trú và tăng cường thực hiện Đề án 06

Toàn cảnh lễ phát động

Phát biểu tại lễ phát động, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, bắt đầu từ ngày 1/1/2023, thực hiện Luật Cư trú sẽ không dùng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Thời gian không còn nhiều mà khối lượng công việc rất lớn. Để phục vụ hoàn thành nhiệm vụ và Nhân dân được tốt nhất, lực lượng Công an toàn tỉnh phải xác định rõ đây là mệnh lệnh chiến đấu, kỷ luật công tác của lực lượng vũ trang. Do đó lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp phải thực sự quyết liệt, bám sát vào lộ trình nhiệm vụ cụ thể đã được đặt ra trong Đề án 06 cũng như các chương trình, kế hoạch của Công an tỉnh. Đồng thời tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm huy động sự vào cuộc quyết liệt, có hiệu quả của cả hệ thống chính trị để thực hiện đạt các chỉ tiêu và vượt tiến độ đề ra và coi đây là trách nhiệm nhưng cũng là danh dự của ngành Công an trước Đảng, Nhà nước, Nhân dân và xã hội, đóng góp quan trọng vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia, vì sự phát triển của đất nước, vì Nhân dân phục vụ.... Từng đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, CBCS ở từng cấp phải nhận thức sâu sắc, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt và đặt ra những nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện, hoàn thành trong từng giờ, từng ngày, từng tuần, từng tháng với quyết tâm chính trị cao nhất....

Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh và Trưởng Công an các huyện, thành phố ký cam kết trước sự chứng kiến của Ban Giám đốc Công an tỉnh

Tại buổi lễ, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh và Trưởng Công an các huyện, thành phố đã ký cam kết bảo đảm hoàn thành thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai Luật quy định của Luật cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ với 6 nội dung trọng tâm và 11 chỉ tiêu cụ thể trước sự chứng kiến của Ban Giám đốc Công an tỉnh nhằm thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất của lực lượng Công an Đắk Nông...

Hồng Long