Công an Đắk Nông triển khai kế hoạch công tác văn hóa, văn nghệ 6 tháng cuối năm 2022

Thứ ba, 28/06/2022 18:42
Chiều ngày 28/6, Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác văn hóa, văn nghệ trong Công an tỉnh 6 tháng cuối năm 2022 với sự tham gia của lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương và Câu lạc bộ Văn nghệ xung kích Công an tỉnh.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Với sự quan tâm, chỉ đạo sâu, sát của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, thời gian qua, hoạt động văn hoá, văn nghệ trong lực lượng Công an Đắk Nông đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, để lại dấu ấn đậm nét đối với cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Hoạt động văn hoá, văn nghệ trong lực lượng Công an Đắk Nông luôn đi đúng quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 05/NQ –ĐUCA, ngày 28/9/2021 của Đảng ủy Công an Trung ương về nâng cao chất lượng công tác văn hóa, văn nghệ, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Nhiều hoạt động có chất lượng cao đã góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ngành Công an; giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống văn hoá, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ Nhân dân cho cán bộ, chiến sĩ; vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở. Đội ngũ cán bộ quản lý, tham mưu về lĩnh vực văn hoá, văn nghệ có bước trưởng thành, gắn bó, tâm huyết với công tác chuyên môn. Đặc biệt, Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với Cục công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Công an tổ chức thành công Trại sáng tác văn học về đề tài hình tượng người chiến sĩ Cảnh sát Nhân dân với sự tham gia của 27 nhà văn, tác giả trong và ngoài ngành Công an. Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả Câu lạc bộ Văn nghệ xung kích với hơn 50 thành viên...

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát huy những thành tích, kết quả đạt được, Công an tỉnh Đắk Nông đã triển khai kế hoạch công tác văn hóa, văn nghệ 6 tháng cuối năm 2022 nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 05/NQ –ĐUCA, ngày 28/9/2021 của Đảng ủy Công an Trung ương về nâng cao chất lượng công tác văn hóa, văn nghệ đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; phát huy tinh thần, bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện các mặt công tác nói chung và văn hóa, văn nghệ nói riêng. Chú trọng kiện toàn và nâng cao hiệu quả Câu lạc bộ Văn nghệ xung kích Công an tỉnh trở thành đầu mối, trung tâm gây dựng hạt giống văn nghệ và là nơi giao lưu, hội ngộ, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Ngành Công an đến với mọi tầng lớp Nhân dân thông qua các tác phẩm văn nghệ. Tuyển chọn, triệu tập và tổ chức tập luyện chương trình biểu diễn văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2022) và Chương trình văn nghệ chào mừng Hội nghị ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Công an tỉnh Đắk Nông với Công an tỉnh Mondulkiri (Campuchia); thành lập Đoàn văn nghệ, tổ chức tập luyện tham gia Liên hoan Văn nghệ quần chúng tỉnh Đắk Nông lần thứ VIII năm 2022

Hồng Long – Văn Chung