Công an Nghệ An công bố quyết định thành lập tổ chức bộ máy Công an chính quy tại xã, thị trấn

Thứ tư, 01/12/2021 20:47

Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Lễ Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập tổ chức bộ máy Công an chính quy tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao quyết định bổ nhiệm các Trưởng Công an xã chính quy.

Đề án Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã (CAX) được thực hiện từ năm 2018, đến nay Công an tỉnh Nghệ An đã bố trí, điều động hơn 2.250 cán bộ, chiến sỹ đạt 100% đảm nhiệm các chức danh CAX trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, lực lượng Công an chính quy về xã đã khẳng định được vai trò trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh trật tự. Phối hợp giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, không để bị động, đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống. Ngoài ra, lực lượng Công an xã cũng là lực lượng chủ yếu, nòng cốt trong công tác thực hiện các Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân; phòng chống dịch COVID19...

Với việc hoàn thành tổ chức bộ máy Công an chính quy tại 428/428 xã, thị trấn, Nghệ An là một trong 27 tỉnh, thành phố của cả nước sớm hoàn thành việc thành lập tổ chức bộ máy CAX, thị trấn chính quy tại 100% các xã, thị trấn và hoàn thành trước thời gian 8 tháng so với lộ trình Chính phủ đề ra (trước ngày 30-6-2022).

Tại buổi lễ, Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Nghệ An đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập tổ chức CAX chính quy tại 428/428 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về bố trí, bổ nhiệm cho đại diện các Trưởng CAX chính quy.

Dương Hóa