Công an tỉnh Quảng Nam nghiệm thu và bàn giao hệ thống kiểm soát an ninh nhà tạm giữ

Thứ tư, 06/12/2023 07:00
Công an tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức lễ nghiệm thu và bàn giao hệ thống kiểm soát an ninh nhà tạm giữ Công an 7 huyện thuộc Công an tỉnh Quảng Nam.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng cùng lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương kiểm tra vận hành hệ thống kiểm soát an ninh.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng cùng lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương kiểm tra vận hành hệ thống kiểm soát an ninh.

Theo Quyết định của Bộ Công an về phê duyệt dự án "Đầu tư hệ thống giám sát Camera an ninh và hệ thống cơ sở dữ liệu tại các trại tạm giam, nhà tạm giữ Công an các đơn vị, địa phương", Công an tỉnh Quảng Nam có 7 địa phương được đầu tư, thực hiện gồm: Công an huyện Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình, Quế Sơn, Nông Sơn, Đông Giang và Công an huyện Duy Xuyên. Sau gần 3 tháng triển khai, đến nay dự án đã hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra. Hệ thống kiểm soát an ninh tại nhà tạm giữ được triển khai, hoạt động sẽ phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý, theo dõi, giám sát can phạm nhân.

Phát biểu tại buổi lễ nghiệm thu và bàn giao, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng- Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng thông tin trong hệ thống kiểm soát an ninh phải đúng theo quy định pháp luật và quy chế đã được Giám đốc Công an tỉnh phê duyệt, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý giam giữ, đảm bảo an ninh, an toàn tại nhà tạm giữ.

Q.N