Công an tỉnh Quảng Nam tập huấn giải quyết, xử lý một số tình huống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Thứ bảy, 04/05/2024 07:20
Lớp tập huấn nhằm giải quyết, xử lý một số tình huống tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội được tổ chức tại Hội trường Công an tỉnh Quảng Nam và trực tuyến đến Công an các địa phương.
Đại tá Nguyễn Hà Lai phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn.
Đại tá Nguyễn Hà Lai phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các báo cáo viên là lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh truyền đạt 11 tình huống thuộc Phương án số 01/PA-BCA được Bộ trưởng Bộ Công an ban hành ngày 13-3-2024 để chỉ đạo, xử lý, giải quyết một số tình huống tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng thực hiện hành vi phạm tội; không để bị động, bất ngờ, nhanh chóng xác minh, điều tra, làm rõ, xử lý đối tượng phạm tội, hạn chế thấp nhất hậu quả do tội phạm gây ra.

Việc tổ chức tập huấn Phương án số 01 của Bộ Công an nhằm trang bị cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ nắm vững quy trình, quy định, cách thức tổ chức xử lý, giải quyết các tình huống liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để phạm tội trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách, phục vụ hiệu quả yêu cầu công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm này.

Đối với Công an tỉnh Quảng Nam, công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội đã được Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương chỉ đạo quyết liệt, đạt hiệu quả nhất định; đã điều tra, khám phá một số vụ án phức tạp, làm rõ tội phạm, thu hồi tài sản, góp phần bảo đảm tình hình ANTT tại địa phương, nâng cao uy tín, niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an.

Chủ trì và phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn, Đại tá Nguyễn Hà Lai- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam yêu cầu sau lớp tập huấn, Công an các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt nghiêm túc đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, trình độ nghiệp vụ, trình độ công nghệ thông tin, kỹ năng xử lý các tình huống cụ thể cho cán bộ, chiến sĩ; từ đó triển khai áp dụng trong thực tiễn công tác đạt hiệu quả cao nhất, chủ động nắm chắc tình hình, đảm bảo mọi hành vi sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để phạm tội đều được phát hiện, xử lý, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm.

Q.N