Công an tỉnh Quảng Ngãi tăng cường 80 cán bộ chiến sĩ về Công an xã, thị trấn

Thứ tư, 24/04/2024 07:10
Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức gặp mặt hơn 80 cán bộ ở các phòng trực thuộc Công an tỉnh và ở Công an TP Quảng Ngãi được đề nghị tăng cường, bổ sung về Công an xã, thị trấn theo Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh.
80 cán bộ được đề nghị tăng cường về Công an xã, thị trấn.
80 cán bộ được đề nghị tăng cường về Công an xã, thị trấn.

Trong đợt này, Công an tỉnh Quảng Ngãi rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, gắn với điều tiết biên chế từ nơi thừa đến nơi thiếu, từ nơi thiếu ít đến nơi thiếu nhiều, tạo nguồn tăng cường cho Công an xã, thị trấn. Qua đó, hơn 80 cán bộ được lựa chọn, tăng cường nhằm bổ sung biên chế, phục vụ yêu cầu công tác ở Công an xã, thị trấn.

Việc bố trí Công an chính quy về xã là chủ trương lớn, hợp lòng dân của Bộ Công an. Bố trí Công an chính quy về xã, thị trấn đã nhận được sự đồng thuận cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, khắc phục những hạn chế của lực lượng Công an xã bán chuyên trách, từ đó tạo chuyển biến tích cực tại địa bàn cơ sở. Riêng đối với cán bộ Công an chính quy được điều động công tác tại Công an xã, thị trấn cũng là điều kiện để rèn luyện bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ, từ đó thực hiện tốt hơn chức trách của người chiến sĩ Công an trong giai đoạn mới.

Q.N