Công an TP Đà Nẵng rút ngắn thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính

Thứ ba, 30/04/2024 07:15
Nhằm tiếp tục đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, Công an TP Đà Nẵng đã rà soát, quyết định cắt giảm thời gian giải quyết của 5 TTHC trên lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) so với quy định hiện nay của Bộ Công an.

Các thủ tục được cắt giảm thời gian giải quyết gồm: 2 TTHC phê duyệt phương án chữa cháy cơ sở thực hiện tại Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH và Công an các quận, huyện; 2 TTHC cấp lại giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) đối với trường hợp Giấy phép bị thu hồi, bị tước, thực hiện tại Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và Công an các quận, huyện; 1 TTHC Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC thực hiện tại Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Thời hạn giải quyết mới được áp dụng từ ngày 24-4-2024.

Được biết trong năm 2023, Công an TP Đà Nẵng đã tự rà soát, cắt giảm 26/176 TTHC; tự rà soát, đơn giản hóa một số thành phần hồ sơ, báo cáo Bộ Công an, sau đó Bộ Công an đã tiếp thu, sửa đổi bộ TTHC; kiến nghị điều chỉnh thời gian giải quyết 1 TTHC, đã được Bộ Công an tiếp thu, sửa đổi quy định pháp luật có liên quan.

Riêng đối với công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC, pháp chế trong lĩnh vực PCCC và CNCH, Công an TP đã tiếp nhận 5.050 hồ sơ, trong đó 265 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp, 4.785 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an chiếm tỷ lệ 95%. Bắt đầu từ thời điểm tháng 3-2023, Công an TP đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết 100% hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công đảm bảo chỉ tiêu của Bộ Công an giao. Ngoài ra, Công an TP cũng đã tiến hành số hóa 100% hồ sơ kết quả giải quyết TTHC.

MAI VINH