Công bố Dự thảo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Thứ sáu, 23/09/2022 09:16
Ngày 22-9, tại TP Quảng Ngãi, Đoàn Kiểm tra số 538 của Bộ Chính trị  tổ chức Hội nghị thông qua Dự thảo kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Trưởng đoàn kiểm tra 538 chủ trì Hội nghị.

Ông Phan Đình Trạc ghi nhận, tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả trong lãnh, chỉ đạo, nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII. Đồng thời nhấn mạnh, sau gần hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, thiên tai nhưng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã đoàn kết, thống nhất, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, triển khai thực Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, khoa học. Quảng Ngãi đã cơ bản thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ đề ra. Nổi bật nhất là dịch bệnh được kiểm soát, kinh tế phục hồi, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được củng cố tăng cường. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã phát huy được trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, quan tâm đối thoại lắng nghe ý kiến của nhân dân, từ đó xử lý tốt những tồn đọng, bức xúc kéo dài, tạo được niềm tin và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và trong nhân dân. Những kết quả đạt được, đã khẳng định ý chí, khát vọng mạnh mẽ vươn lên của Đảng bộ, nhân dân tỉnh.

Ông Phan Đình Trạc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi cần xây dựng kế hoạch cụ thể khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm do tỉnh và Đoàn kiểm tra chỉ ra; tập trung lãnh, chỉ đạo hoàn thành đúng tiến độ, có hiệu quả những nhiệm vụ còn lại của các Chương trình hành động số 10 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; chương trình hành động số 01 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh; cần xác định rõ việc nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII là nhiệm vụ thường xuyên trong cả nhiệm kỳ, đưa nghị quyết thấm sâu vào cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo sức lan tỏa sâu trong xã hội; việc học tập, quán triện nghị quyết nhằm góp phần xây dựng Đảng, ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”.

Quảng Ngãi cần tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế, chỉ đạo sơ kết, tổng kết, nhân rộng những cách làm hay sáng tạo. Đi đôi với đẩy nhanh phục hồi phát triển kinh tế-xã hội tỉnh cần quan tâm nhiệm vụ chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn.

TTXVN