Công nhận 2 sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với TP Đà Nẵngđợt 1 năm 2022

Thứ bảy, 17/09/2022 14:18
Thực hiện Quyết định số 33/QĐ-UBND của UBND TP Đà Nẵng ban hành Quy định xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với TP, từ ngày 30-8 đến 31-8, Hội đồng tư vấn chuyên ngành đánh giá sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với TP (gọi tắt là Hội đồng) đã họp và xem xét, đánh giá 10 sáng kiến của các cá nhân, cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP.
Tác giả đến từ Trường Tiểu học Núi Thành trình bày và bảo vệ sáng kiến trước Hội đồng.
Tác giả đến từ Trường Tiểu học Núi Thành trình bày và bảo vệ sáng kiến trước Hội đồng.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã nhận xét, đánh giá từng hồ sơ sáng kiến theo các tiêu chí quy định, bao gồm: hình thức trình bày giải pháp, sáng kiến; thời điểm áp dụng; tính mới, tính sáng tạo; khả năng áp dụng, hiệu quả mang lại; phạm vi, ảnh hưởng của sáng kiến đối với TP… Kết quả, Hội đồng đã chọn 2/10 sáng kiến đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để đề nghị UBND TP công nhận là sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với TP đợt 1 năm 2022. Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng, ngày 14-9, Chủ tịch UBND TP đã có Quyết định số 2419/QĐ-UBND công nhận 2 sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với TP, gồm có: Kinh nghiệm xây dựng mô hình thư viện hạnh phúc – một không gian đọc xanh, thú vị, hữu ích ngoài thiên nhiên dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh trường tiểu học của nhóm tác giả Huỳnh Thị Thu Nguyệt và Trương Hoàng Thanh đến từ Trường Tiểu học Núi Thành; Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động giáo dục thể chất cho học sinh tại các trường tiểu học công lập Q.Hải Châu của nhóm tác giả Phan Thị Thu Lan và Dương Thị Mỹ Hạnh đến từ Trường Tiểu học Lý Công Uẩn.

Phú Nam