Đà Nẵng bổ sung 5 tỷ đồng cho Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển

Thứ ba, 20/09/2022 09:52
UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 2438 về việc bổ sung nguồn vốn cho Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển từ nguồn ngân sách TP.

Theo quyết định này, TP cấp bổ sung 5 tỷ đồng nguồn vốn năm 2022 cho Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển TP để cho các đối tượng vay theo quy định. Được biết, Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển TP chính thức thành lập vào năm 2015 nhằm tạo sinh kế, tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần đẩy mạnh phong trào phụ nữ và thực hiện chủ trương giảm nghèo của UBND TP Đà Nẵng.

Bảo Nam