Đà Nẵng cấp phép đầu tư cho 2 dự án gần 40 ngàn tỷ đồng

Thứ tư, 31/05/2023 15:46
Ngày 30-5, Cục Thống kê Đà Nẵng cho biết, trong tháng qua Đà Nẵng cấp chứng nhận đầu tư cho 2 dự án ngoài khu công nghiệp với tổng vốn đặt ký 39.822 tỷ đồng.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, Đà Nẵng cấp chứng nhận đầu tư cho 10 dự án, tổng vốn 46.042 tỷ đồng, tăng 66,7% về số dự án và gấp 17,4 lần vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, riêng 4 dự án nằm ngoài khu công nghiệp đã có tổng vốn 44.876 tỷ đồng. Thu hút vốn FDI của Đà Nẵng hiện nay rất thấp, trong tháng qua thu hút 11 dự án nhưng chỉ có tổng vốn đạt 1,09 triệu USD.

HẢI QUỲNH