Đà Nẵng chấn chỉnh sử dụng tên dự án, các khu vực trong dự án nhà ở

Thứ tư, 22/05/2024 07:20
Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa ban hành văn bản gửi các cơ quan, đơn vị liên quan chấn chỉnh việc sử dụng tên dự án, tên các khu vực trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố.

Theo Sở Xây dựng, thời gian qua, một số chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở sử dụng tên dự án, tên các khu vực trong dự án không đúng tên đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định để thực hiện quảng cáo, rao bán bất động sản, không bảo đảm quy định pháp luật. Các dự án thường sử dụng tên bằng tiếng nước ngoài, tên có nội dung phân hạng nhà ở. Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên, Sở yêu cầu các chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở sử dụng đúng tên dự án, tên các khu vực trong dự án đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định trong cả quá trình đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng sau khi hoàn thành, đi vào vận hành.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên kiểm tra, xử lý các hành vi đăng tải thông tin, quảng cáo, rao vặt sử dụng tên dự án, tên các khu vực trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở không đúng tên đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định. Đồng thời đề nghị UBND các quận, huyện thường xuyên kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về sử dụng tên dự án, tên các khu vực trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo đúng quy định của pháp luật.

Bảo Nam