Đà Nẵng có 821 người hoàn thành chương trình cai nghiện ma túy giai đoạn 2014-2021

Thứ sáu, 01/07/2022 14:50
Ngày 30-6, UBND thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện Nghị định số 116/2021 ngày 21-12-2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện mà túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến yêu cầu lãnh đạo các sở ngành, địa phương, đoàn thể tập trung các giải pháp nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, quần chúng nhân dân về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy, phù hợp với quy định của pháp luật và chủ trương đổi mới công tác cai nghiện ma túy trong tình hình mới. Các đầu mối chủ trì, đơn vị phối hợp kịp thời tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện việc đưa người nghiện ma túy vào cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở, gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú, đảm bảo theo quy định của Nghị định số 116/2021 của Chính phủ.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng, giai đoạn 2014-2021 thành phố có 1.014 người tham gia cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Trong đó, có 500 người cai nghiện tự nguyện và 514 người cai nghiện bắt buộc. Số người hoàn thành chương trình cai nghiện là 821 người, đạt tỷ lệ 81%. Cũng trong giai đoạn này, thành phố đã tổ chức hỗ trợ học nghề 35 trường hợp, tạo việc làm 176 trường hợp, hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm 109 trường hợp với số tiền hơn 2 tỷ đồng và hỗ trợ kinh phí tìm việc làm 229 trường hợp với số tiền 229 triệu đồng.

Công Khanh