Đà Nẵng công nhận 4 địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Thứ hai, 27/05/2024 06:15
UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 20-5-2024 công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 đối với UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố (không đánh giá, xếp loại đối với UBND huyện Hoàng Sa). Trong đó có 4 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 3 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các địa phương được UBND TP Đà Nẵng công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm UBND các quận Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Hải Châu, Sơn Trà. 3 địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ gồm UBND huyện Hòa Vang, UBND các quận Liên Chiểu, Cẩm Lệ. Đây là cơ sở để thành phố thực hiện công tác bình xét thi đua, khen thưởng đối với các sở, UBND các quận, huyện; đồng thời đánh giá, xếp loại chất lượng hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý là người đứng đầu các sở, UBND các quận, huyện.

Bảo Nam