Đà Nẵng đã có cơ chế đặc thù gỡ vướng các cụm công nghiệp

Thứ tư, 22/06/2022 16:15
Để đáp ứng mặt bằng sản xuất cho khoảng 500 cơ sở đang sản xuất xen kẽ trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, Đà Nẵng đã triển khai đầu tư 3 cụm công nghiệp (CCN) mới. Cụ thể, CCN Cẩm Lệ hơn 29 ha, Hòa Nhơn 24,7ha, Hòa Khánh Nam hơn 13 ha.
Các cơ sở sản xuất xen kẽ trong khu dân cư đã có thể thuê mặt bằng trong CCN Cẩm Lệ.
Các cơ sở sản xuất xen kẽ trong khu dân cư đã có thể thuê mặt bằng trong CCN Cẩm Lệ.

Đến nay, giai đoạn 1 của CCN Cẩm Lệ đã cơ bản hoàn thành, tuy nhiên lại vướng cơ chế vận hành, cho thuê đất, vì vậy chưa thể cho các doanh nghiệp thuê mặt bằng sản xuất. Cụ thể, quy định hiện hành không được dùng ngân sách đầu tư các khu, cụm công nghiệp (trừ những vùng đặc biệt khó khăn). CCN Cẩm Lệ đã được Đà Nẵng đầu tư công từ trước đây, vì thế giờ vướng đến luật sử dụng, quản lý tài sản công, cho thuê, bố trí doanh nghiệp… Trước khó khăn đó, Đà Nẵng đã xin Trung ương cho cơ chế đặc thù để gỡ vướng.

Trên cơ sở đó, ngày 20-6, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 144 quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý với TP Đà Nẵng. Theo đó, Hội đồng nhân dân Đà Nẵng được xem xét, quyết định đầu tư CCN trên địa bàn từ nguồn ngân sách TP trong trường hợp không lựa chọn được nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN theo quy định. Ngoài ra, tổ chức sự nghiệp công lập được giao làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật CCN thì được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án, được cho thuê lại đất sau khi đã đầu tư kết cấu hạ tầng CCN. Chính phủ cũng giao Đà Nẵng quy định cơ chế tài chính, thẩm quyền xác định và quyết định giá cho thuê, đối tượng cho thuê đối với đơn vị sự nghiệp công lập được giao làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật CCN.

Như vậy, với cơ chế đặc thù này, trong thời gian từ nay tới cuối năm các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm trong khu dân cư có nhu cầu thuê mặt bằng trong CCN đã có thể được xem xét bố trí, đồng nghĩa với CCN Cẩm Lệ chính thức được đưa vào vận hành.

HẢI QUỲNH