Đà Nẵng đưa một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi để xử lý quyết liệt

Thứ sáu, 01/07/2022 12:11
Sáng 1-7, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo thành ủy về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) để thảo luận và cho ý kiến các nội dung quan trọng về nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022.

Chủ trì phiên họp, ông Nguyễn Văn Quảng - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng ban chỉ đạo đề nghị các thành viên phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ quan trọng của Ban, giúp công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng của thành phố đạt kết quả tốt, góp phần quan trong cho công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ông Nguyễn Văn Quảng cho biết sẽ đưa một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi để xử lý quyết liệt, hiệu quả
Thành ủy Đà Nẵng tổ chức phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thông qua các nội dung quan trọng 6 tháng cuối năm 2022

Theo ông Quảng, vừa qua Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực 2012-2022. Qua đó đánh giá từ nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã được Ban chỉ đạo Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, bài bản và đi vào chiều sâu với quyết tâm chính trị rất cao, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và người dân, đề lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Hiện tượng tham nhũng, tiêu cực từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, qua đó góp phần làm trong sạch bộ máy của Đảng và Nhà nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Đảng, Nhà nước trên trường quốc tế.

Mặc dù vậy, qua tổng kết đánh giá, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại. Đặc biệt là công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở các địa phương, đơn vị thuộc ngành chưa có chuyển biến rõ nét, vẫn còn tình trạng “trên nóng dưới lạnh”. Công tác phòng ngừa một số nơi còn mang tính hình thức, việc phát hiện xử lý vẫn còn những hạn chế.

Ông Nguyễn Văn Quảng cho biết sẽ đưa một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi để xử lý quyết liệt, hiệu quả

Những tồn tại hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân, nhưng Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ ra việc tổ chức bộ máy mới dừng lại ở việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương, còn các địa phương chưa có hoạt động mang tính chất chuyên trách, chỉ đạo trực tiếp. Chính vì vậy Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII đã ban hành Nghị quyết về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ một cách thống nhất, toàn diện và đảm bảo hiệu quả. “Ngay sau Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành quyết định số 4319 ngày 21-5-2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Là một trong những địa phương thành lập Ban Chỉ đạo sớm nhất trong cả nước của Đà Nẵng là minh chứng cho sự quyết tâm của đảng bộ, chính quyền thành phố, thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Trung ương”, ông Quảng cho biết.

Phiên họp thứ nhất sẽ thông qua quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Ban, thông qua chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022. Đặc biệt là quyết định đưa một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi để xử lý quyết liệt, hiệu quả.

Công Khanh