Đà Nẵng lấy ý kiến quy hoạch phân khu sân bay

Thứ hai, 10/10/2022 08:58
Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Đà Nẵng đang lấy ý kiến đồ án Quy hoạch phân khu sân bay tỉ lệ 1/2.000. Đồ án do Ban này phối hợp đơn vị tư vấn là Cty CP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam thực hiện.

Đồ án quy hoạch phân khu sân bay có tổng diện tích 1.326,7 ha, trọng tâm của phân khu này là sân bay và cụm logistics hiện đại mới. Khu phát triển đô thị gồm 4 khu vực chính cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, cửa ngõ sân bay phía Đông, khu đô thị phía Nam và khu đô thị phía Tây Bắc. Phân khu sân bay thuộc vùng lõi là khu vực bố trí sân bay Quốc tế Đà Nẵng và cụm logistics hiện đại mới để phát triển thành một trung tâm công cộng tại Đà Nẵng.

Theo Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng, đây là khu vực có nhiều dự án đang và chuẩn bị triển khai và đang cần lập quy hoạch phân khu để xác định cụ thể các chức năng sử dụng cho từng khu đất; nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan cho từng khu vực lập quy hoạch; chỉ tiêu về dân số, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật đối với từng khu phố. Chính vì vậy, việc lập đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu sân bay, tỷ lệ 1/2.000 là cần thiết, làm cơ sở lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết, xác định các dự án đầu tư xây dựng và phục vụ công tác quản lý xây dựng đô thị, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực quy hoạch nói riêng và thành phố nói chung. Các cơ quan có ý kiến gửi về Ban trước ngày 15-10; tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có ý kiến gửi về trước ngày 30-10.

Đông A