Đà Nẵng phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4

Thứ bảy, 20/05/2023 08:00
UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 1015 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn TP từ năm học 2023- 2024.

Theo danh mục phê duyệt, có 12 sách giáo khoa lớp 4 được lựa chọn, gồm: Tiếng Việt (tập 1, tập 2), Toán, Đạo đức, Khoa học, Lịch sử và Địa lý, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm, Công nghệ, Tin học và Tiếng Anh. Các đầu sách được chọn thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam và bộ sách Cánh diều của NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh. Đối với môn Tiếng Anh, có 3 bộ sách được lựa chọn gồm: Global Success thuộc NXB Giáo dục Việt Nam; i-Learn Smart World của NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh và English Dícovery của NXB Đại học Sư phạm. Cũng tại Quyết định này, UBND TP Đà Nẵng giao Sở GD-ĐT TP có trách nhiệm thông báo danh mục sách giáo khoa được phê duyệt đến các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn TP và hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa đảm bảo đúng quy định.

Xuân Sơn