Đà Nẵng tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký đất đai tại bộ phận một cửa

Thứ sáu, 10/04/2020 16:37

Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết, thực hiện ý chủ trương của thành phố về việc tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng đăng ký đất đai thành phố và chi nhánh quận huyện cũng sẽ tạm dừng các hoạt động giao dịch đến hết ngày 15-4. Trong trường hợp cần thiết như thế chấp, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tổ chức, cá nhân liên hệ trực tiếp lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai thành phố và chi nhánh quận huyện để được xem xét, giải quyết.

BẢO NAM