Đà Nẵng thí điểm hoạt động Tổ tự quản kinh doanh An toàn thực phẩm xung quanh trường học

Thứ hai, 08/08/2022 14:15
UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 145 về việc thí điểm thành lập Tổ tự quản kinh doanh an toàn thực phẩm (ATTP) xung quanh các trường học, bắt đầu từ tháng 10-2022.

Theo kế hoạch, TP sẽ thí điểm thành lập Tổ tự quản kinh doanh ATTP xung quanh các trường học, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc đảm bảo ATTP khu vực trường học. TP cũng hướng đến mục tiêu hình thành nếp sống văn hóa, xây dựng đô thị văn minh, hộ kinh doanh thực phẩm an toàn, góp phần đảm bảo sức khỏe cộng đồng; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về ATTP của chính quyền cơ sở thông qua hoạt động của Tổ tự quản kinh doanh ATTP xung quanh trường học.

Tổ tự quản hoạt động theo nguyên tắc thí điểm, gồm các cá nhân, hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, buôn bán hàng hóa xung quanh trường học tự nguyện gia nhập, thành lập; tự chủ về kinh phí hoạt động; tự kiểm tra, giám sát” và chịu sự quản lý điều hành của UBND phường, xã; tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và dân chủ trong kinh doanh. Thành viên Tổ tự quản có quyền bình đẳng, biểu quyết ngang nhau. Khi thành lập, phải tổ chức họp hoặc hội nghị thành lập để thông qua nội quy hoạt động và bầu Tổ trưởng, Tổ phó.

Sau khi tổ chức họp hoặc hội nghị, Tổ tự quản phải có văn bản gửi UBND xã, phường để công nhận việc thành lập Tổ tự quản, Tổ trưởng, Tổ phó và các thành viên. Tùy vào tình hình thực tế, Tổ tự quản có thể mời thêm một hoặc một số đại diện của chính quyền địa phương làm thành viên (Công an phường, xã, Quy tắc đô thị, Dân quân tự vệ, Trạm y tế, Tổ bảo vệ trường học, Tổ trưởng hoặc Tổ phó tổ dân phố, Trưởng thôn hoặc Phó Trưởng thôn). Trong thời gian đầu, địa điểm thực hiện thí điểm là trường Tiểu học Ông Ích Đường (P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ) và trường THCS Trần Quốc Tuấn (xã Hòa Phong, H. Hòa Vang).

TP yêu cầu Tổ tự quản có nhiệm vụ tự tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định về ATTP của các thành viên có sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống; giám sát nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa, phương tiện vận chuyển, bảo quản của các hộ kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố, kinh doanh hàng hóa khác trong khu vực, phạm vi xung quanh trường học; nắm bắt tình hình ATTP, an sinh xã hội, an toàn giao thông trong khu vực xung quanh trường học để phản ánh kịp thời với cơ quan chức năng địa phương.

Bảo Nam