Đà Nẵng thưởng Tết cao nhất 127 triệu đồng

Thứ hai, 28/12/2020 15:42

Theo khảo sát của Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng, tiền thưởng Tết Dương lịch 2021 cao nhất tại địa phương này là 83,4 triệu đồng, thuộc về nhóm doanh nghiệp FDI. Trong khi đó, mức thưởng thấp nhất  là 100.000 đồng, thuộc nhóm doanh nghiệp dân doanh (khối tư nhân, cổ phần, hợp tác xã...). Tại các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, thưởng cao nhất là 27 triệu đồng, thấp nhất 300.000 đồng. Với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, tiền thưởng cao nhất là 26,6 triệu đồng, thấp nhất là 200.000 đồng.

 Đối với Tết Nguyên đán Tân Sửu, mức thưởng cao nhất là 127 triệu đồng cũng thuộc nhóm các doanh nghiệp FDI. Nhóm này có mức thưởng thấp nhất là 358.000 đồng. Trong khi đó, mức thưởng thấp nhất vẫn là 100.000 đồng thuộc nhóm doanh nghiệp dân doanh. Nhóm này thưởng cao nhất là 75 triệu đồng.

Đối với các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng cao nhất 42 triệu đồng và thấp nhất 500.000 đồng. Các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước ghi nhận mức thưởng cao nhất là 63,5 triệu đồng, thấp nhất một triệu đồng.

Đ.N