Đà Nẵng tiếp nhận dự án gần 1,6 tỷ đồng bảo tồn voọc chà vá chân nâu

Thứ năm, 20/06/2024 09:42

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 1241/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận dự án Bảo tồn loài voọc chà vá chân nâu tại Đà Nẵng thông qua giáo dục nâng cao nhận thức cho cộng đồng. Dự án do Tổ chức Synchronicity Earth tài trợ với tổng kinh phí gần 1,6 tỷ đồng.

Voọc chà vá chân nâu tại bán đảo Sơn Trà.
Voọc chà vá chân nâu tại bán đảo Sơn Trà.

Được thực hiện từ tháng 6-2024 đến 12-2026, dự án hướng tới mục tiêu sẽ có khoảng 7.500 lượt học sinh, sinh viên, cộng đồng được tham quan, học tập miễn phí về bảo tồn loài Chà vá chân nâu tại Trung tâm giáo dục thiên nhiên của Trung tâm GreenViet; 100 giáo viên tại 50 trường THCS tại thành phố được nâng cao năng lực, xây dựng tốt bài giảng về bảo vệ thiên nhiên, môi trường địa phương thông qua 2 khóa tập huấn và được hỗ trợ tư liệu, giáo cụ để triển khai hoạt động giáo dục thiên nhiên cho 10.000 học sinh. Cạnh đó là nâng cao hiệu quả và chất lượng của các chượng trình giáo dục trải nghiệm tại Bán đảo Sơn Trà, giúp nâng cao nhận thức cho cộng đồng, huy động tốt nguồn tài trợ trong nước cho hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học. Thành phố đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Trung tâm GreenViet phối hợp đơn vị tài trợ thực hiện đúng nội dung dự án được phê duyệt, không tiến hành các hoạt động khác nằm ngoài khuôn khổ của dự án. Đồng thời thường xuyên báo cáo, trao đối thông tin với các cơ quan chức năng tại địa phương để phối hợp quản lý, nhất là trong việc tiếp xúc, làm việc và cung cấp thông tin, tài liệu cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài.

ĐÔNG A