Đà Nẵng tiếp nhận tài trợ gần 8,8 tỷ đồng đào tạo nguồn nhân lực nòng cốt phát triển ngành thủy sản

Thứ tư, 01/11/2023 08:45
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản số 2365/QĐ-UBND quyết định về việc tiếp nhận dự án Đào tạo nguồn nhân lực nòng cốt phát triển ngành thủy sản tại Đà Nẵng. Đây là dự án được Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ thông qua Phòng Thương mại và Công nghiệp Kushiro với tổng kinh phí gần 8,8 tỷ đồng, thực hiện từ tháng 12-2023 đến tháng 11-2026.

Dự án được thực hiện với mục tiêu tạo môi trường đào tạo để nâng cao kiến thức và kỹ thuật chuyên môn cho các cá nhân và doanh nghiệp, góp phần cho sự phát triển ngành thủy sản tại thành phố. Nguồn nhân lực mà dự án ưu tiên tiếp nhận đến từ các doanh nghiệp ngành thủy sản, lực lượng thực tập sinh kỹ năng, sinh viên thực tập của TP Đà Nẵng và TP Kushiro (Nhật Bản). UBND TP Đà Nẵng giao Sở Nông nghiệp &Phát triển nông thôn phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành thủ tục tiếp nhận và triển khai dự án đúng mục đích; thực hiện đúng các quy đinh tại Nghị định số 80/2020 ngày 8-7-2020 của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.

Bảo Nam