Đà Nẵng xem xét hỗ trợ 100% học phí mầm non, phổ thông

Thứ sáu, 30/07/2021 10:01

UBND TP Đà Nẵng vừa có tờ trình số 103 gửi HĐND TP xem xét ra nghị quyết hỗ trợ 100% học phí theo mức thu học phí công lập năm học 2021-2022 đối với trẻ mầm non và HS phổ thông do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đối tượng được áp dụng là trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập và ngoài công lập (trừ HS bậc Tiểu học không phải đóng học phí theo Luật Giáo dục năm 2019 chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2020), và không áp dụng đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông thuộc cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài. Các đối tượng được giảm học phí theo các chính sách của trung ương và TP được cấp bù phần hỗ trợ cho bằng 100% mức thu học phí công lập năm học 2021-2022 (hỗ trợ 9 tháng trong năm học 2021-2022). Không áp dụng hỗ trợ cho trẻ mầm non, HS các trường phổ thông được miễn học phí theo chính sách của trung ương và TP.

UBND TP Đà Nẵng dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí nói trên là hơn 87,4 tỷ đồng, lấy từ nguồn ngân sách TP bố trí cho ngành GD-ĐT năm 2021 và 2022 theo phân cấp quản lý. Nếu được thông qua, sẽ có hơn 176 ngàn trẻ mầm non và học sinh các cấp thuộc diện được hỗ trợ.

P.V