Đà Nẵng xuất siêu gần 500 triệu USD

Thứ sáu, 02/09/2022 11:16
Theo lãnh đạo Sở Công Thương TP Đà Nẵng, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa toàn TP trong tháng 8-2022 đạt khoảng 309 triệu USD, tăng 35,9% so với tháng 8-2021.
Sản xuất lốp cao su ô-tô xuất khẩu tại Công ty CP Cao su Đà Nẵng.
Sản xuất lốp cao su ô-tô xuất khẩu tại Công ty CP Cao su Đà Nẵng.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 181 triệu USD, tăng 38,4%; kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 128 triệu USD, tăng 32,5%. Tính chung trong 8 tháng đầu năm năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa toàn TP đạt hơn 2,366 tỷ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1,4 tỷ USD, tăng 23,4%; kim ngạch nhập khẩu đạt 959,6 triệu USD, tăng 9,8%. Qua đó, cho thấy cán cân thương mại hàng hóa của TP trong 8 tháng đầu năm 2022 tiếp tục duy trì xuất siêu ở mức gần 500 triệu USD, tăng 67,8% so với cùng kỳ năm 2021.

PHÚ NAM